Nyfelts fastighetsservice

Nyfelts fastighetsservice erbjuder högklassig fastighetsskötsel för kommuner, bostadsbolag, företag och privatpersoner i Jakobstad med omnejd. Vi skräddarsyr skötseln enligt kundens behov och önskningar. Antingen genom fullständiga serviceavtal eller köp av specifika tjänster.

Vi utför

Snöröjning

Sandning

Sopning

Gräsklippning och trimning

Häckklippning

Trädgårdsarbeten

Flaggning

Renhållning av uteområden

Underhåll och reparationer

24 H dejour för avtalskunder

vi utför

Snöröjning

Sandning

Sopning

Gräsklippning och trimning

Häckklippning

Trädgårdsarbeten

Flaggning

Renhållning av uteområden

Underhåll och reparationer

24 H dejour för avtalskunder

Kontaktuppgifter

Hanna Nyfelt

Administrativ personal, fakturering & offerter

Mathias Nyfelt

Service, underhåll & dejour

offertförfrågan

Nyfelts fastighetsservice 2022 | Web design by BAMM!